Additive processesEquipments

Kuka – Dyze Pulsar cell

  • Dyze Design Pulsar extruder
  • Kuka 6-Axis Robot
  • Print volume = 700 x 700 x 700 mm3
  • Platen temperature = 150°C max
  • Nozzle temperature = 400°C max

Others

Lynxter S600D
Modix Big60 V3